Charter Mark Bilingual

Tuag at Siarter Coed i’r Werin

Mae pobl a choed yn gryfach gyda’i gilydd – ond mae coedwigoedd a choed y genedl yn wynebu pwysau digynsail o ddatblygiad, afiechyd a newid yr hinsawdd. Maent mewn perygl o gael eu hesgeuluso, eu tanbrisio a’u hanghofio. Rhaid inni weithredu nawr cyn i goed ddiflannu o’n dyfodol ni.

Mae’n hen bryd i ni sefyll yn y bwlch dros goed.

Mae Coed Cadw’n arwain mwy na 35 o sefydliadau o bob sector o gymdeithas mewn ymgais i greu siarter sy’n rhoi coed yng nghanol penderfyniadau cenedlaethol, ac wrth wraidd bywyd ein cymunedau. Gaiff y siarter hanesyddol hon yn ei lansio ym mis Tachwedd 2017 – 800 mlynedd yn union ar ôl Siarter y Goedwig a gyhoeddwyd yn 1217.

Dyma’n hamser ni. Dyma’r dyfodol ni. Dyma’n siarter ni.

Fe fydd y siarter wedi ei gwreiddio mewn straeon ac atgofion sy’n dangos sut mae coed wedi llunio’n cymdeithas, ein tirwedd a’n bywydau ni. Fe fydd yn sicrhau y gall cenedlaethau’r dyfodol elwa o’r manteision lu y gall coed a choetir gynnig i’n bywydau, cymunedau a’n hamgylchedd. A oes gennych chi gof annwyl na fyddai wedi bod yr un fath heb goed?

Ymunwch â’r alwad heddiw. Rhannwch eich stori.

 

 

Fe allech chi fod wrth wraidd y siarter – dewch yn hyrwyddwr ar gyfer y Siarter heddiw
Mae arnom angen pobl fydd yn sefyll yn y bwlch dros goed a choedwigoedd yn y cymunedau nhw eu hunain.
Dewch yn Hyrwyddwr Siarter a, gyda’n cymorth ni, fe allech chi ysbrydoli eich ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion i lunio dyfodol ar gyfer coedwigoedd a choed yng Ngwledydd Prydain. Bydd digon o hwyl a chyfleoedd cyffrous i gymryd rhan yn y prosiect cenedlaethol hwn, a bydd yna arian ar gael o Coed Cadw ar gyfer prosiectau lleol sy’n ailgysylltu pobl a choed nawr ac yn y dyfodol.
Cynhelir dyddiau hyfforddi ar gyfer hyrwyddwyr y siarter ym mhob cwr o’r DU yn Chwefror 2016:

Hyd yn oed os na allwch chi fynychu diwrnod hyfforddi, fe hoffen ni glywed oddi wrthych chi. Cysylltwch â ni wrth enquiries@treecharter.uk