Charter Mark Bilingual

Ar y 6ed o Dachwedd 2017, ddathliad 800 mlynedd ers Siarter y Fforest 1217, byddwn yn lansio’r Siarter Coed i’r Werin.

Credwn fod gan bobl y DU hawl i’r buddion a ddaw gan goed a choedwigoedd. Mi fydd y siarter newydd yn adnabod, dathlu a’n amddiffyn yr hawl yma. Daw cryfder y Siarter Coed o’r cannoedd o filoedd o bobl ar draws y DU sy’n ei arwyddo. Byddwch yn rhan o’r foment hanesyddol, arwyddwch y Siarter Coed i ddangos cefnogaeth i’r egwyddor.

Egwyddorion y Siarter Coed

Rydym yn credu mewn:

1, Cynefinoedd ffyniannus ar gyfer rhywogaethau amrywiol

 

2, Plannu am y dyfodol

 

3, Dathlu trawiad diwylliannol o goed

 

4, Sector coedwigaeth ffyniannus sy’n cyflawni ar gyfer y DU

 

5, Gwell amddiffyniad o goed a choedwigoedd pwysig

 

6, Gwella datblygiadau newydd gyda choed

 

7, Deall a defnyddio’r buddion naturiol o goed i’n hiechyd

 

8, Mynediad i goed i bawb

 

9, Mynd i’r afael â bygythiadau i goedwigoedd a choed drwy reoli da

 

10, Cryfhau tirweddau gyda choedwigoedd a choed

 

Arwyddwch y Siarter Coed